Perussuomalaiset eivät hyväksy tilapäismajoituksen rakentamista Nuorikkalaan

Raision Perussuomalaiset eivät kannata tilapäisen rakennus- sekä poikkeamaluvan myöntämistä tilapäiselle majoitushankkeelle Nuorikkalassa. Perusteluina se, että tontin nykyinen kaava ei mahdollista kyseisen laatuista asuinkäyttöön tarkoitetun asuntorakentamisen toteutusta tontille ja että asuinrakentaminen ei sovellu koko korttelialueen ympäristöön esimerkiksi alueella liikkuvan raskaan liikenteen vuoksi.

Tontti, sekä korttelialue tulee säilyttää kaavan mukaisessa tarkoituksessa.

Asuntorakentamisen edellyttämät yhteistoiminta-alueiden toteutumista ei ole huomioitu ko. hankkeessa. Alueelle ei ole osoitettu myöskään riittävästi autopaikkoja. Parkkipaikkojen puuttuminen saattaa vaikeuttaa alueen yritysten liikennöintiä vääriin paikkoihin pysäköityjen asukkaiden autojen vuoksi.

Poikkeamahakemus ei ole vähäinen merkitykseltään, vaan se on erittäin merkittävä joka niin ollen vaatii kaavamuutoksen ennen asuntorakentamisen mahdollistamista. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että tilapäiseksi haettava lupa muuttuu myöhemmin jatkuvaksi.

Lisäksi tällaisen, pääosin muualta ja suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten asuttama alue saattaa tuoda sosiaalisia ongelmia tällä tavoin keskitettynä.

Parempana ratkaisuna näen tutkia ja tuoda esiin Raision kaupungin taholta osoitettavia vuokra-asuntoja normaaleissa asuinrakennuksissa tai yleisiltä markkinoilta.

Vaihtoehtoisesti kaupunki osittaa asuntoparakeille sellaisen alueen, joka ei häiritse kaavanmukaisen käytön toimintaa ja soveltuu esitetyn mukaiseen parakkirakentamiseen.

Esitän, että annettava lausunto ei puolla poikkeama- eikä rakennuslupaa.

Lautakunnan jäsen, Jouni Mäki

Linkki kokousasiaan

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa