Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite 29.01.2024: LUISTELUMATO HAUNISTEN ALTAAN JAALLE LASKIAISSUNNUNTAINA 11.2.2024 JA LASKIAISTIISTAINA 13.2.2024

Esitän, että Raision kaupunki 50 -vuotisjuhlaeleenä auraa Haunisten altaan jäälle noin kahden kilometrin mittaisen luistelumadon. Rata aurattaisin sekä laskiaissunnuntaiksi 11.2. että laskiaistiistaiksi 13.2.2024 ja myös tiedottaisi asiasta kaupunkilaisille.

Laskiaisriehan jälkeen luistelumato jäisi kaiken kansan käyttöön -omalla vastuulla.

Heikki Suominen (PS) Raisio

 

Valtuustoaloite 04.09.2023: YKSINÄISTEN JA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIEN SENIORIMIESTEN SOSIAALISEN ELÄMÄNLAADUN PARANTAMINEN

Esitan, että Raision kaupunki mahdollistaa Kerttulan liikunta-alueen kuntoportaiden ympärille rakentuvan yi 65 vuotiaiden seniorimiesten säännöllisen ja jatkuvan tapahtuman, jossa porrasnousujen lomassa tutustutaan toisiin ja saadaan samalla henkistä mielihyvää.

Porrasnousujen vaihtoehdoksi ja huonommin, kepeillä tai rollaattorilla liikkuville velfille tulisi mahdollistaa käyttää joko urheilukeskuksen juoksurataa tai Kerttulan urheilualueelta lähteviä Keskuspuiston päällystettyjä kevyenliikenteen väylia.

Aloitteen tavoite on kevyen liikunnan varjolla tuottaa henkistä mielihyvää. Lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Fyysisyyden rinnalla saada luonnosta ja saman henkisistä veljistä vitamiinia paivaan. Poistaa yksinäisyyttä sekä kohotta vanhojen herrojen sosiaalisen elämän laatua.

Raision kaupungin osuudeksi jäa löyta sopivan letke ja innostava henkilö, joka lähtee vetämään tätä kööriä ja joka itsekin olisi seniorikansalainen. Kaupungin tulisi mahdollistaa myös herrojen hygieninen puoli ponnistelujen jälkeen Kerttulassa. Parhaat jutut syntyvät aina pukuhuoneissa.

Heikki Suominen (PS) Raisio

VALTUUSTOALOITE 10.10.2022

Raision kaupunginvaltuusto Aloite:

Koulukiusaamisen kitkemiseksi

Koulukiusaaminen alkaa jo hyvinkin olla kolmen sukupolven ikäinen riesa. Tässä salissa keskustelua koulukiusaamisesta on ansiokkaasti pitänyt yllä sivistysjohtaja Leena Laakso sekä valtuutettu Vesa Parantainen.

Keskustelu asiasta on kivakouluineen, kiusaamisvapaine-alueineen ja turvapenkkeineen ollut lähes aina uhrikeskeistä ja itse tekijä, kiusaaja on päässyt kuin koira veräjästä.

Tämä aloite on suunnattu itse kiusaajaan ja siihen miten kiusaamisen tuottama mielihyvä voitaisiin pelata kiusaajalta pois ilman, että heistä tehdään rankaisemalla vieläkin kostonhimoisempia. Koulumaailmassa ehkä hieman vieras käsite, mutta hyvä muistuttaa mieliin, että 15 vuotta täyttänyt kiusaaja on myös rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan.

Esitän, että Raision kaupunki kutsuu Hannu Lauerman alustamaan faktapohjaisen keskustelullisen tilaisuuden sivistysjohtaja Leena Laakson valitsemalle ydinryhmälle, joka voisi koostua koulukuraattoreista, koulupsykologeista, kouluterveydenhoitajista, yhteisöpedagokista ja sivistysjohtajan harkinnan mukaan rajatulle ryhmälle opettajia.

Hannu Lauerma on mediasta ja kirjoistaan tuttu

-työelämäprofessori, Turun yliopisto

-asiantuntijaylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala

-ylilääkäri, TYKS:n oikeuspsykiatria

Hannu Lauerma on lupautunut suunnittelemaan ja pitämään alustuksen asiasta, mutta tilaisuuden tulisi kokonaisuutena olla ennen muuta keskustelullinen tämän faktapohjaisen alustuksen jälkeen sivistysjohtajan valitseman ydinryhmän kesken.

Koulukiusaaminen on edelleen vakava asia ja alan huippuammattilainen ei ole varmasti ilmainen toimija suunnittelemaan ja alustamaan tämän tyyppistä tapahtumaa. Euroista ei tulisi mielestäni tinkiä mikäli tämän avulla saataisiin yksikin kiusaamistapaus estettyä tai jälkihoidettua.

Hannu Lauerman yhteystiedot ovat tämän aloitteen liitteenä.

Heikki Suominen (PS)

Raision Perussuomalaiset Valtuustoryhmä

 

Valtuutettu Mikko Tammelin jätti seuraavan aloitteen:

“Kerttulan yleisurheilukentän ympäristöä on hienosti parannettu viime aikoina, kuntalaiset ovat päässeet nauttimaan ulkokuntosalista, kuntoportaista ja kohta myös frisbeegolfista. Yleisurheilukentällä järjestetään koulujen tapahtumia ja urheilukilpailuita yms.

Urheilukentän metsänpuolen vanha betonikatsomo on erittäin huonossa kunnossa, lähes koko katsomon alueella kasvaa sammalta ja katsomo näyttää erittäin rumalta.

Kyseessä on kaupungin imago koska urheilijoita, katsojia ja muita ihmisiä saapuu seuraamaan tapahtumia kauempaakin. Katsomo näkyy säännöllisesti myös televisiossa, koska esimerkiksi Raision naisten amerikkalaisen jalkapallojoukkueen West Coast Phoenixin pelit näytetään suorana lähetyksenä. TV-kamerat suunnataan joka kerta kentän toiselta laidalta kohti betonikatsomoa.

Kentän toisella laidalla on alumiiniset katsomot, ne ovat melko pienet ja vaikeakulkuiset etenkin liikuntarajoitteisille, lisäksi aurinko paistaa välillä todella kuumasti ja mahdollisuus kentän varjoisan puolen käyttämiseen puuttuu.

Ehdotan, että vanha betonikatsomo kunnostetaan. Vaihtoehtoina voisi olla tasoitus ja pinnoitus tai katsomon kattaminen kestopuulla. Myös jokin muu vastaava vaihtoehto voi tulla kysymykseen, kunhan saisimme katsomosta edustuskelpoisen käyntikortin Raision kaupungille.

Raisiossa 12.9.2022
Mikko Tammelin

Valtuustoaloite: Haunisten altaan talvisen virkistyskäytön rikastuttaminen ( 0 -) nollabudjetilla

Matkaluistelun määritelmä

-matkaluistelu on luistelua luonnonjäille auratuilla jääradoilla tai jäädytetyillä luisteluradoilla. Retkiluistelun suosion kasvaessa Suomen sisämaan järville on alettu aurata luisteluratoja.

Matkaluistelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella retkiluistelua tai kuntoilua muuten vain. Ylläpidetyllä luisteluradalla pärjää vähemmillä varusteilla: luistimet (hokkarit) sopiva ulkoiluvaatetus ja naskalit riittävät.

Retkiluistelun määritelmä

-retkiluistelu on vertaansa vailla oleva tapa liikkua luonnonjäillä ja nauttia talvisten vesistöjemme tarjoamista retkielämyksistä. Luistelukausi alkaa yleensä jo lokakuun lopulla ja kestää lähes vappuun. Retkiluistelun harrastajamäärä on lähes nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Retkiluistelu sopii lähes kaikille eikä kuormita niveliä, kuten esim. juoksu. Luonnonjäillä luisteltaessa vastuukysymykset, turvallisuusasiat ja hyvä varustus ovat tärkeitä. Jäänaskalit, ilmatiivis varavaatepussi, jääsauva ja heittoköysi kuuluvat perusvarusteisiin. Aloittelijalle riittää hokkarit.

Retkiluistelija liikkuu jäillä omalla vastuulla ja selvittää itse jään kantavuuden.

Aloite

-esitän, että Raision kaupunki sallii retkiluistelun omistamallaan Haunisten altaan jäällä talvisin. Retkiluistelun ja sen kaikenlaiset muunnelmat tulisi tapahtua jokamiehenoikeuksin ja luistelijan omalla vastuulla ja varustein.

Koska retkiluistelu, määritelmänsä mukaan on liikkumista luonnonjäillä ei ole tarkoitustakaan aurata jäälle ns matkaluistelurataa.

Sallimalla retkiluistelun Haunisten altaan jäällä kaupunki siirtää vastuun jään kantavuuden selvittämisestä ja luistelijan varusteista itse luistelijalle. Tällöin myös jään oma-aloitteinen auraaminen tai puhtaana pitäminen jäisi käyttäjien vastuulle.

Kustannukset

-kyltti, jossa jokamiehenoikeuksia käyttävän omavastuut ja varoitukset sekä jääturvallisuusetiketti!

Heikki Suominen 23.05.2022

Haunisten altaan ympärivuotisen virkityskäytön rikastuttaminen

KESÄ

Esitän, että Raision kaupunki asentaa tai asennuttaa Haunisten altaan rantaan, P-paikan kohdalle pintalaiturin, joka mahdollistaa turvallisen siirtymisen laiturilta kanoottiin, kajakkiin, surffi- ja SUP-laudalle. Alotteleva meloja, surffari, SUP-lautailija ja miksi ei pidempään harrastanutkin arvosaa tyyntä ja matala-aaltoista harrastuspaikkaa. Playa del Raisio ei tätä välttämättä aloittajalle tarjoa.

TALVI

Esitän, että Raision kaupunki auraisi talvisin Haunisten altaan jäälle jokamiehen retkiluisteluradan, jossa hokkarikansa ja perhet voisivat yhdessä nauttia kiireettömän luistelun tuomasta hyvän olon tunteesta sekä yhdessä tekemisen riemusta.
Lähes 3 kilomterin rataan voidaan aurata kaarteita kumpaakin suuntaan ja väyliä, joilla voi esimerkiksi puolittaa luistellun matkan. Lisäksi radalta voi aurata pistot laavu- ja nuotiopaikoille viihtyvyyden lisäämiseksi.

Heikki Suominen 4.4.2022

Valtuustoaloite: Hiilidioksidin neutralointi

Esitämme, että Raision kaupunki myötävaikuttaa sitä, että Turun Seudun Energiantuotanto selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöönsä hiilidioksidin neutralointitekniikkaa. Salon seudulle tekniikkaa on jo tulossa ja nyt Vantaalle kaavaillaan vastaavaa. Kyseiset laitokset tekevät hiilidioksidista biometaania, mutta myös metalleiksi päästöjä kyetään suomalaisella nykytekniikalla jalostamaan kustannustehokkaasti. Näiden teknologioiden hyödyntäminen parhaimmillaan tehostaa resurssien käyttöä ja tekee jätteestä hyödynnettävää.

Biometaaniksi, Salo: https://ymparistonyt.fi/salon-jatevoimalasta-biopolttoaineita-ja-hukkalampo-talteen/
Biometaaniksi, Vantaa: https://www.st1.fi/q-power-ja-st1-pilotoivat-synteettisen-polttoaineen-valmistusta-biojalostamon-hiilidioksidista
Metalleiksi: http://www.cuychainnovation.com/cuycha/
2.9.2019

Valtuustoaloite

Suomessa on julkisuudessa keskusteltu vanhustenhoidon huonosta tasosta joissain palveluasumisyksiköissä ja siitä kuinka kuntien yksityisiltä hoivayrityksiltä ostamia palveluja ei ole kunnolla kyetty valvomaan.

Varsinais-Suomessakin on paljastunut laiminlyöntejä hoitajien määrässä joissain tehostetun palveluasumisen yrityksissä. Lisääkin epäkohtia todennäköisesti paljastuisi, jos Aluehallintovirastolla olisi enemmän resursseja käytössä.

Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että kun yhteiskunnan rahaa käytetään suuria summia palvelujen ostoon, niin tarvitaan järjestelmällistä ja tehokasta seurantaa ja valvontaa kaupungin puolelta. Valvontaa tarvitaan, jotta vanhuksillemme tarjotaan sellaista palvelua, jota olemme sopimuksissa sopineet.

Esitämme, että Raisiossa selvitetään tarve kunnan omalle vanhusten palveluita valvovalle viranhaltijalle, joka valvoisi raisiolaisten asiakkaiden ja kaupungin etua ostopalveluiden osalta.

Raisiossa 25.3.2019

Raision perussuomalaiset

Valtuustoaloite

Hyväntekeväisyysjäjestöille varojen keräyskielto Raision kouluihin.

Emme voi sallia sitä, että kouluissa opettajat kehoittavat alaikäisiä oppilaita tuomaan rahaa kouluun erilaisille järjestöille kerättäväksi. Lapsia ei tule saattaa tilanteeseen, jossa joutuvat toimimaan rahan kerjääjinä erilaisille järjestöille. Kouluissa tulee säilyttää opiskelurauha ja hyväntekeväisyys on pidettävä jokaisen yksityisasiana. Hyväntekeväisyys hoidetaan vanhempien toimesta jokaisessa kodissa parhaalla näkemällään tavalla, eikä siihen tule koulun tai järjestöjen pyrkiä vaikuttamaan alaikäisten lasten kautta. Koulut on rauhoitettava tältä osin kokonaisuudessaan . Rahan kerjäämisen sijaan alaikäisille lapsille tulee riittää se, että saavat opettajalta opiskeluun liittyviä kotitehtäviä. Lapset ovat koulussa opiskelemassa, eivätkä varojen kerääjinä erilaisille järjestöille.

Esitämme, että Raision kouluissa kielletään hyväntekeväisyysjärjestöjen varojenkeräys.

Raisiossa 25.02.2019

Tapio Soiniitty

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Valtuustoaloite lasten ja nuorten turvallisuudesta

Julkisuuteen on tullut tieto Oulun laajasta ja vakavasta seksuaalirikosten sarjasta, jossa uhreina on
ollut alaikäisiä tyttöjä ja epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä. Keskusrikospoliisin
rikosylikomisario Sarani kertoi haastattelussa, että Oulussa paljastuneet epäillyt törkeät lapsiin
kohdistuneet seksuaalirikokset ovat vain jäävuoren huippu. Tästä syystä asiaan tulisi suhtautua
Raisiossa erittäin vakavasti.

Oulussa muunkielisten osuus on väestöstä noin neljä prosenttia. Raisiossa muunkielisten osuus on
reilusti yli seitsemän prosenttia ja jatkuvasti kasvussa. Meidän lähes kaksinkertainen osuus
muunkielisistä tarkoittaa sitä, että myös riski joutua hyväksikäytetyksi on korkeampi.

Raisiossa olisi hyvä selvittää hyväksikäyttötapaukset ja yritykset perinpohjaisesti. Selvitetään
harjoitetaanko kouluissa ja päiväkodeissa vastaavanlaista toimintaa kuin esimerkiksi Oulussa eli
viedään aikuisia maahanmuuttajataustaisia miehiä tutustumaan lapsiin. En halua uskoa, että
Raisiossa olisi toimittu näin typerästi ja lapsenuskoisesti mutta kun nykyinen
monikulttuurisuusagenda on pesiytynyt syvälle yhteiskunnan rakenteisiin, niin kaikki voi olla
mahdollista.

Esitämme, että selvitetään: Onko Raisiossa ollut turvapaikanhakijoiden tms. järjestettyjä vierailuja
kouluihin ja päiväkoteihin? Jos on ollut, niin jatkuuko ko. toiminta edelleen ja mitä on tehty
vierailujen lopettamiseksi?
Mitä toimenpiteitä tehdään, ettei vastaavanlaista pääse tapahtumaan Raisiossa ja että tapaukset eivät
myöskään jää piiloon?
Onko nuorisotiloissa valvontaa, jotta aikuiset miehet eivät käy tiloissa vaanimassa alaikäisiä uhreja?
Lisäksi esitämme, että kaupunki järjestää tiedotustilaisuuksia eli turvallisuusinfoja kouluissa
oppilaille ja oppilaiden vanhemmille yhdessä poliisin kanssa liittyen mm. Oulussa ilmi tulleisiin
rikoksiin.

Raisiossa 28.1.2019

Valtuustoaloite

Raisioon muuttaa paljon sellaisia humanitaarisia maahanmuuttajia, jotka eivät ole saaneet kaupungista sopimusten mukaista kuntapaikkaa, vaan ovat ns. itsenäisiä muuttajia. Käytännössä ko. henkilöt ovat kaukana itsenäisesti muuttaneista ja muutto onkin usein vastaanottokeskusten tai maahanmuuttoviraston tms. tahon järjestämä. Ns. itsenäiselle muutolle on kunnan vaikea tehdä mitään, koska muuttajat lähetetään kuntiin maksusitoumuksen kera ja täten he pystyvät viranomaisverkoston avulla vuokraamaan asunnot yksityisiltä markkinoilta veronmaksajien tukemina.

Niin tai näin, on muutto kuntaan sitten sopimuksiin perustuvaa tai ns. itsenäistä muuttoa, on se lähes aina haitallista kohdekunnalle. Liiallinen humanitaaristen maahanmuuttajien keskittyminen tiettyyn kuntaan tai asuinalueelle aiheuttaa herkästi eri ihmisryhmien eristäytymistä omiin piireihinsä. Liiallisesta keskittämisestä aiheutuu myös muita haittatekijöitä, mitkä liittyvät mm. turvallisuuteen ja ongelmiin mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Esitämme, että kaupunki selvittää vetovoimatekijät, jotka aiheuttavat kaupunkiin kohdistuvaa ns. itsenäistä maahanmuuttoa humanitaaristen maahanmuuttajien keskuudessa.

Kun vetovoimatekijät ovat selvillä, tulee niitä pyrkiä aktiivisesti vähentämään ja päämääränä tulee olla tilanne, että humanitaaristen maahanmuuttajien määrä Raisiossa ei enää kasva.

Lisäksi selvitetään minne (RaVu/muu) vuosina 2016-2018 kaupunkiin Ely-keskuksen pakolaissopimuksen puitteissa muuttaneet on asutettu ja onko noudatettu kaupunginhallituksen päätöstä osoittaa asunnot sijoitettaville vain Raision Vuokraasunnot Oy:n vapaista asunnoista.

10.12.2018

Valtuustoaloite

Raision kaupunki sopi ELY-keskuksen kanssa vastaanotettavista turvapaikanhakijoista vuonna 2016 siten, että vuosittain otetaan vastaan 20 henkeä ja lukuun sisältyy perheiden ja sukujen yhdistämiset ja ns. itsenäinen muutto kuntaan. Paikkojen määrän tuli myös riippua siitä onko Raision Vuokra-asunnot Oy:llä vapaita asuntoja.

Sovitut määrät eivät ole pitäneet ja yhteismäärä on nyt 99-103 henkeä, kun sovittu määrä oli 60 henkeä vuosien 2016-2018 aikana.

Maahanmuuttajien keskittyminen Raisioon ei ole kenenkään edun mukaista. Etenkään se ei ole raisiolaisten etujen mukaista. Joidenkin ryhmien kasaantuminen tietyille asuinalueille lisää eriytymistä väestöryhmien välillä ja vaikeuttaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Kasvavat maahanmuuttomäärät ns. humanitaarisen maahanmuuton osalta aiheuttavat kunnalle menoja ja lisäävät veronkorotus- ja leikkauspaineita palveluihin. Suuri määrä humanitaarisia maahanmuuttajia saattaa olla myös imagohaitta, kun kunta yrittää houkutella uusia asukkaita muuttamaan kuntaan.

Esitämme että Raisio neuvottelee uudelleen sopimuksen pakolaisten/turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien vastaanottamisesta Elykeskuksen kanssa. Vastaanotettavien määräksi neuvotellaan tai todetaan 1-3 henkeä vuodessa. Luku sisältää kuntaan ns. itsenäisesti muuttaneet ja perheiden/sukujen yhdistämisen. Henkilöitä vastaanotetaan kuntaan vain mikäli Raision Vuokra-asunnot Oy:llä on ko. hetkellä osoittaa tulijoille tyhjiä asuntoja. Tulijat eivät saa erityiskohtelua asuntojonossa, vaan kaikkia jonottajia on kohdeltava tasapuolisesti.

10.12.2018

Valtuustoaloite

Kaupungin kiinteistöjen käyttömenot

Anne Rantalan tekniselle lautakunnalle kuluvan vuoden huhtikuussa tekemästä selvityksestä ilmenee, että kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat edellisvuotta korkeammat, johtuen edellisvuotta kylmemmästä talvesta ja sen lisäksi ilmanvaihdon pitämisestä keskeytyksettä päällä. Lämmityskustannukset tulevat ylittämään tälle vuodelle budjetoidut kulut n. 200000 euroa.

Molemmat edellä mainitut perusteet aiheuttavat lämmityskustannusten nousua.

Onko kaupunki tehnyt kokonaisvaltaista selvitystä kiinteistöjen energiataloudesta?

Koska lämmityskustannukset ovat kiinteistöjen käyttökuluista kustannuksia, jotka aiheuttavat ylivoimaisesti suurimman menoerän, on näihin kustannuksiin kiinnitettävä erityistä huomiota, koska niistä saatavat säästöt voivat oikeiden ratkaisujen käyttämisellä olla huomattavat. Mitä nopeammin tällaisiin ratkaisuihin päädytään, sitä nopeammin säästöt alkavat kertyä.

Ns. uusiutuviin ja vihreisiin energioihin luettavilla maalämmöllä ja aurinkosähköllä, sekä itse lämmityksestä syntyvällä poistoilman lämmön talteenotolla on mahdollisuus merkittäviin lämmityskustannusten säästöihin käyttötaloudessa, jotka voivat niiden osalta olla jopa 40 – 60 %. Kokonaisuus huomioiden lämmityskulujen, joihin luetaan kiinteistöjen lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotto, voidaan saavuttaa huomattavat euromääräiset säästöt, jotka parantavat käyttötaloutta ja eritoten hillitsevät jatkuvia kustannusten nousuja.

Mainittujen lämmitysratkaisujen valinnalla vaikutetaan myös merkittävässä määrin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja puhtaan vihreän energian käyttöön.

Lisäksi poistoilman lämmön talteenotto edellyttää ilmanvaihdon jatkuvaa käynnissä pitämistä, joka ”pakottaa” kiinteistöissä parempaan ja terveellisempään ilmanvaihtoon.

Takaisinmaksuaika kyseisille investoinneille liikkuu yleensä kerrostalo- ja rivitalokiinteistöissä laskennallisesti n 8 – 11 vuoden tietämissä. Hyvin toteutettuna päästään jopa 5 – 8 vuoden takaisinmaksuaikoihin. Koska säästöpotentiaali on suuri, tämä investointi kustantaa itse itsensä ja siten se ei rasita kustannuksena kuntataloutta.

Ehdotamme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin nykyisten kiinteistöjen energiakulutusten kustannusten selvittämiseksi, ja luokittelee kiinteistöt esimerkiksi neljää eri kategoriaan nimenomaan lämmityskulujen osalta siten, että niiden energiaremonttien tekeminen asetetaan kiireellisyysjärjestykseen luokittain.

Edotukseen osana on myös, että kaupungin kiinteistöjen korjausprojektien ja uudisrakentamisen yhteydessä edellä mainitut lämmitysratkaisut on selvitettävä ja otettava korjaushankkeiden ja uudisrakentamisen osaksi.

Raisiossa 15.10.2018

Jouni Mäki

Raision Perussuomalaisten valtuustoryhmä

 

Valtuustoaloite

Koodaustila nuorille ja kiinnostuneille

Suomen peliteollisuus kasvaa vauhdilla ja suomalaisten tekemät pelit kiinnostavat pal-jon ympäri maailman. Ongelmana on, että tekijöistä on pulaa. Samalla joillekin pelin-tekokursseille on ollut suorastaan tunkua. Raisio voisi koettaa ottaa oman siivunsa ja monipuolistaa elinkeinoja kaupungissa.

Esitämme, että kaupunki varaa tilan ja tietokoneita vapaasti koodaamiseen käytettä-väksi. Samassa tilassa kaupunki järjestäisi pelien teon, pelinteko-ohjelmien ja ani-moinnin opetusta ilmaiseksi.

Yhteisessä tilassa tutustutaan ja muodostuu porukoita. Jos joku porukka haluaisi vaka-vammassa mielessä kehittää peliä, heille annettaisiin alkuvaiheessa huone ilmaiseksi. Näin heitä yritettäisiin juurruttaa kyseisiin tiloihin ja Raisioon. Etuna olisi myös se, että saataisiin pelien teosta kiinnostuneille nuorille ja työttömille mielekästä tekemistä mielekkäässä paikassa. Ekosysteemin rakentaminen alkaa pienestä. Parhaimmillaan Raisioon kasvaisi peliteollisuuden pieni keskus. Kokeilemalla selviää.

Raision Perussuomalaisten valtuustoryhmä
1.9.2017

Valtuustoaloite tonttiluovutuksista uusille yrityksille

Yrityksiä tulisi houkutella investoimaan Raisioon esimerkiksi tonttiluovutuksen keinoin. Vaikka siten, että yritys joka investoi Raisioon pysyviä työpaikkoja tarjoavan toiminnan, saisi rakennustontin viideksi ensimmäiseksi vuodeksi käyttöönsä kuluitta. Tämä ei tulisi Raisiolle yhtään sen kalliimmaksi, kuin että tontti seisoo tyhjillään tuottamatta mitään. Työpaikoista ja yritystoiminnasta syntyisi vastaavasti verotuottoja. Viiden vuoden jälkeen yritys voisi ostaa tai vuokrata sopivilla kohtuullisilla ehdoilla hallussaan olevan tontin.

Esitämme, että selvitetään mahdollisuus tarjota Raisioon sijoittuville yrityksille rakennustontti käyttöön kuluitta ensimmäiseksi viideksi vuodeksi. Lisäksi yritys voisi viiden vuoden jälkeen lunastaa tai vuokrata tontin kohtuullisilla ehdoilla.

Raisiossa 5.9.2016, perussuomalaisten valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Kerttulan liikuntahallin kesäaukioloista

Kerttulan liikuntahalli on kesäisin suljettuna juhannuksesta elokuun alkupuolelle. Lisäksi rajoitettuja aukioloaikoja noudatetaan kesä- ja elokuussa, jolloin halli aukeaa iltapäivällä.

Liikuntahallin, erityisesti kuntosalin käyttäjien kannalta kesätauko on harmittava ja aiheuttaa harjoitteluun pitkän tauon. Samoin liikuntahallin rajoitetut aukioloajat kesä – elokuussa sulkevat pois mahdollisuuden harjoitella aamupäivisin.

Hallin kesäaukiolojen laajentaminen olisi mahdollista toteuttaa kesätyöntekijöillä ja voisimme tarjota kesätyötä muutamalle raisiolaiselle nuorelle.

Esitämme, että selvitetään mahdollisuudet laajentaa liikuntahallin aukioloaikoja kesäaikana varsinkin kesä- ja elokuun osalta ja mahdollisesti myös heinäkuussa.

Raisiossa 23.3.2015

Mika Koivisto

Maahanmuuton kustannusselvitys

Raision kaupungin kamppaillessa taloudellisten ongelmien kanssa olisi välttämätöntä tietää mitä tietyt tehtävät maksavat. Raisiossa ei ole tehty samanlaista selvitystä maahanmuuttajien kotouttamisen kustannuksista kuin esimerkiksi Turussa vuonna 2011.

Meidän on tiedettävä kustannukset ko toiminnasta, jotta voimme tehdä päätöksiä. Ilman kustannuslaskelmia vastuulliselle päätöksenteolle ei ole edellytyksiä.

Selvityksessä pitäisi olla sisällytettynä kustannukset, jotka ovat olleet valtion maksamia mutta määräajan jälkeen jääneet Raision maksettaviksi. Selvitykseen pitää myös sisällyttää koko humanitaarinen (pakolaiset+turvapaikanhakijat+perheenyhdistäminen)maahanmuutto sekä paikkakunnalle itsenäisesti muuttaneet maahanmuuttajat.

Esitän, että Raisiossa selvitetään kaikki maahanmuuton ja kotouttamisen aiheuttamat kustannukset.

Raisiossa 17.3.2013

Mika Koivisto

Maahanmuuttajien sijoittamisen keskeyttäminen Raisioon

Raision kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on säästöjen edessä ja joutuu priorisoimaan toimintojaan. Sosiaali- ja terveystoimen tulisi pysyä annetussa budjetissa ja se tulee olemaan vaikeaa jo nykyiselläkin asiakasmäärällä puhumattakaan tilanteesta, jossa nykyinen käytäntö pakolaisten vastaanotossa jatkuu. Tämän takia kaupungin tulisi toistaiseksi keskeyttää maahanmuuttajien sijoittaminen kuntaan ja keskittyä jo täällä olevien ohjaamiseen pois yhteiskunnan tukien parista työ- ja opiskelupaikkoihin.

Meidän tulisi rajoittaa Raisioon sijoitettavien maahanmuuttajien määrää, koska muutkin ympäryskunnat tekevät jo niin. Muuten saatetaan joutua tilanteeseen, jossa muiden kieltäytyessä kuntiin sijoittamisesta Raisioon tulee entistä enemmän maahanmuuttajia.

Esitän, että pakolaisten/maahanmuuttajien sijoittaminen Raisioon keskeytetään toistaiseksi kunnes taloudellinen tilanne on hyvä.

Raisiossa 10.6.2013

Raision Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Mika Koivisto

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite koskien Raision ja ELY-keskuksen välisen sopimuksen uudelleenarviointia maahanmuuttajien vastaanotosta

Raision kaupungin ja ELY-keskuksen välillä on sopimus pakolaisten vastaanotosta ja sopimus on vuodelta 1998. Ajat ovat muuttuneet 15 vuodessa ja on aika myös muuttaa sopimusta. Sopimuksessa ei ole määritelty vastaanotettavien määriä millään lailla, eikä myöskään sitä mikä taho päättää Raisioon sijoitettavien määrästä.

Koska mm. Naantalikin on arvioinut uudelleen sopimuksen ELY-keskuksen kanssa tulisi myös Raision näin tehdä. Meillä on huomattavasti enemmän maahanmuuttajia Raisiossa ja on erittäin todennäköistä, että muiden kuntien kiristäessä vastaanottoa paine Raisiota kohtaan lisääntyy edelleen.

Myös vastuuhenkilöt tulisi selkeästi osoittaa sopimuksessa, ettei pääse syntymään tilannetta, missä muuttama virkamies keskenään sopii asioista ja mahdollisesti tekee kunnalle taloudellista vahinkoa.

Esitämme, että Raisio neuvottelee sopimuksen pakolaisten vastaanotosta uudelleen ELY-keskuksen kanssa (ja vastaanotettavien määrä rajoitetaan 1-5 henkilöön vuodessa).

Raisiossa 10.6.2013

Valtuutettu Mika Koiviston ym.valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Kun Raisiossa nyt hyväksyttiin seudullinen kotouttamisohjelma ja puheissa tuli ilmi, ettei lisäkustannuksia ohjelmasta seuraa, olisi ohjelman toteutumista hyvä seurata.

Esitän seudulliselle kotouttamisohjelmalle kustannusseurantaa.

Raisiossa 10.6.2013

Valtuutettu Leila Myllyojan ym. valtuutettujen aloite Hulvelankadun parkkipaikkaongelmien ratkaisemiseksi Hulvelan palvelutalon kohdalla

Hulvelankadun asukkaat ovat huolestuineina seuranneet autojen pysäköinnin villiintymistä. Pysäköintikieltomerkistä huolimatta kadunvieri on täynnä pysäköityjä autoja niin, että sivuuttaminen on käynyt mahdottomaksi ilman, että väistetään rivitaloasukkaiden jalkakäytävälle ja piha-alueen sisäpuolelle.

Lisäksi Hulvelatalossa asioivat jättävät autojaan asukkaiden pysäköintipaikoille, vaikka kielto-merkein osoitetaan alueen olevan yksityisaluetta.

Myös piha-alueelta poistuminen on haastavaa ahtauden vuoksi, Pysäköidyt autot vaikeuttavat myös näkyvyyttä aiheuttaen vaaratilanteita.

Hulvelatalossa on päivittäin niin paljon tapahtumia, että ongelma on jatkuva.

Hulvelatalon ympärillä on tilaa pysäköintipaikan rakentamiseksi. Jos Hulvelan palvelutalon puoleiselta kadun osalta poistettaisiin viheralue ja jalkakäytävää kavennettaisiin, saataisiin kadun viereen muutama pysäköintipaikka.

Vielä ei ole löytynyt asukkaiden joukosta aktiivista, joka soittaisi poliisin paikalle valvomaan pysäköintiä. Kaukana tämäkään ei varmaan ole. Sakottamalla väärinpysäköinnistä poliisi saisi kaipaamiaan lisätuloja.

Raisiossa 15.4.2013

+70 kortti Ulpukkaan

Uintikeskus Ulpukassa on 01.06.2010 otettu käyttöön +70 kortti. Ulpukan “kotisivuilla” asiasta mainitaan: Tavoitteena on innostaa omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää ikäihmisten toimintakykyä.

Sosiaali- ja terveysasioista puhuttaessa tavantakaa korostetaan ennaltaehkäisyä ja varhaisvaiheen puuttumista. Valtaosa työväestöstä poistuu työmarkkinoilta ennen 65 vuoden ikää. Työhön on usein nivoutunut sosiaalisten suhteiden verkosto ja eläköitymisen myötä tämä turvaverkosto oleellisesti haurastuu. Siksi juuri Ulpukka voisi palveluillaan omalta osaltaan täydentää sosiaalisten suhteiden vahvistajana.

Edellä mainituilla perusteluilla esitämme että Uintikeskus Ulpukan +70 kortti muutetaan +65 kortiksi.

Koska muutoksella ei ole talousarvio näkökulmasta merkittävää muutosta niin esitämme että +65 kortti otetaan käyttöön 01.06.2013 lukien. Kortin hinnaksi esitämme 50 €

Koska nykyinen +70 kortti ei tunne kalenterivuotta vaan lunastuspäivästä vuosi eteenpäin, niin esitämme myös että uusi hinnoittelu astuu voimaan +70 kortin omaavien osalta kun käyttöaika umpeutuu.

Raisio 07.02.2013

Raimo Perälahti

Kuntalaisaloite viittomakielisten sosiaali- ja terveyspalvelut

Jokaisella kuntalaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet perusterveydenhoitoon. Viittomakielisten osalta tämä oikeus ei täyty.

Raision kaupungin terveyskeskus, terveyskeskuksen päivystys, hammashuolto, neuvolat, eläinlääkäri ja joitakin muita sosiaalipuolen palveluita tulee varata puhelimitse. Sähköpostitse tai testiviestillä näita varauksia ei voi tehdä. Tuolloin jää ainoaksi mahdollisuudeksi mennä itse paikanpäälle. Esimerkiksi omalle lääkärille pääsemiseen voi aikaa mennä useita tunteja, ehkä jopa koko päivä. Lisäksi tulkin saaminen on erittäin epätodennäköistä, sillä tulkkipalvelutkin tulisi varata viikkoa ennen. Väärinkäsitysten välttämiseksi tulisi oma sairastuminenkin silloin tietää viikkoa aikaisemmin.

Kustannuksistaan tekstiviestiajanvaraus tuskin jää kiinni. Kyseessä olevan palvelun tarvitsijoita on noin 50 viittomakielistä. Nämä edellä mainitut palveluthan voisi varata yhdestä puhelinnumerosta, joka voisi olla vaikka puhelinkeskuksessa tai terveyskeskuksen ajanvarauksessa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Raision kaupunginhallitus ryhtyy toimiin viittomakielisten perusterveydenhoidon palveluiden saattamiseksi lakisääteiselle tasolle.

Kunnioittaen: Mika Peltokorpi, Sirke Peltokorpi, Jani Leppänen, Kyösti Sjöman

25.3.2010